ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: " کاغذ منتشر شده در رسانه های آذربایجان درخصوص نشست بروکسل جعلی است"

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: " کاغذ منتشر شده در رسانه های آذربایجان درخصوص 
نشست بروکسل جعلی است"

تاریخ گزارش: 18 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 30 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 18:00

ایروان، 18 آوریل، آرمِن پرِس: کاغذ منتشر شده در رسانه های آذربایجان جعلی است، چنین موضوعاتی در دستور کار نشست بروکسل نبوده و بررس نشده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": آنی بادالیان؛ سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در پاسخ به استعلام های دریافتی از رسانه های جمهوری ارمنستان در این خصوص اعلام کرده است.

سوال:

در خصوص شست سه جانبه سطح بالای ارمنستان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که در تاریخ 5 آوریل سال جاری میلادی در بروکسل برگزار شده است، شایعات توطئه آمیز مختلفی پخش می شود، اخیراً هم در رسانه های آذربایجان کاغذ محرمانه جعلی این نشست منتشر کرده و تاکید می کنند که بر سر این کاعذ به صورت محرمانه توافق شده است.

شما در خصوص این چه نظری  دارید؟

پاسخ:

در واقع نشست بروکسل در مورد تقویت تاب آوری و مقاومت و تنوع بخشی به اقتصاد ارمنستان بود که متاسفانه سر و صدای بیجا در خصوص آن کرده اند و موضوعاتی که مطرح می شوند با واقعیت هیچ همخوانی و مطابقت ندارند. کاغذ منتشر شده در رسانه های آذربایجان جعلی است، چنین موضوعاتی در دستور کار نشست بروکسل نبوده است.

موضوعات مورد بحث کل دستور کار در بروکسل پس از این نشست در چارچوب بیانیه مطبوعاتی مشترک طرفین نشست منتشر شده است. هر گونه اظهار نظر خارج از دستور کار بیانیه مطبوعاتی کذب و دروغ محض است. در نشست بروکسل دستور کار پنهانی وجود نداشته است. روند بروکسل کاملا شفاف بوده و همچنان شفاف خواهد ماند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am