ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

اِدمُون مروکیان: " آذربایجان هیچ اساس قانونی برای حمله به ارمنستان ندارد. "

اِدمُون مروکیان: " آذربایجان هیچ اساس قانونی برای حمله به ارمنستان ندارد. "

تاریخ گزارش: 16 فوریه سال 2024 میلادی برابر با 27 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:11:52

ایروان، 16 فوریه، آرمِن پرِس: اِدمُون ماروکیان؛ سفیر دارای وظایف ویژه ارمنستان، به  سوالی که آیا آذربایجان دوباره به ارمنستان حمله خواهد کرد یا خیر؟ ، جواب داده است.

 

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": مروکیان در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس ور واکنش به این سوال نوشت:  "پاسخ من  به این سوال که بیشتر از همه در این ایان از من پرسیده می شود، این است که آذربایجان هیچ اساس قانونی برای حمله به ارمنستان ندارد. غیز از این از سال 2021 میلادی تمامی اقدامات آذربایجان تجاوزکارانه بوده و بر اساس قوانین کیفری بین المللی جرم محسوب می شود.

اما هنوز هم اشغال ارمنستان توسط آذربایجان بدون مجازات باقی مانده است. جامعه جهانی باید عدم مشروعیت تهاجم نظامی آذربایجان را بپذیرد و خواستار خروج نیروهای آذربایجان از سرزمین های اشغالی و بازگشت به مذاکرات شود."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am