ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

میرزوُیان و کلار آخرین تحولات روند عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان را بررسی کرده اند.

میرزوُیان و کلار آخرین تحولات روند عادی سازی روابط  ارمنستان و آذربایجان را بررسی کرده اند.

تاریخ گزارش: 22 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 3 اردیبهشت 1403 شمسی

ساعت گزارش: 19:20

ایروان، 22 آوریل، آرمِن پرِس: در تاریخ 22 آوریل سال جاری میلادی، آرارات میرزوُیان؛ وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، تویو کلار؛ نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا در امور بحران در قفقاز جنوبی و گرجستان را به حضور پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از پیام وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان، طرفین در راستای این دیدار به بررسی موضوعات دستور کار همکاری های ارمنستان و اتحادیه اروپا پرداخته اند. واسیلیس ماراگوس؛ سفیر و رئیس هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان نیز در راستای این دیدار حضور داشته است.

 در ادامه این دیدار طرفین همچنین در خصوص موضوعات وضعیت منطقه ای منجمله آخرین تحولات روند عادی سازی روابط  ارمنستان و آذربایجان را بررسی کرده اند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am