ساعت در ایروان: 11:07,   19 مه 2024

ارمنستان برای مجتمع های صومعه های تاتف درخواست حفاظت افزایش یافته با کنوانسیون لاهه ارسال خواهد کرد.

ارمنستان برای مجتمع های صومعه های تاتف درخواست حفاظت افزایش یافته با کنوانسیون لاهه 
ارسال خواهد کرد.

تاریخ گزارش: 17 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 29 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 17:41

ایروان، 17 آوریل، آرمِن پرِس:  ارمنستان در حال آماده پرونده ای جهت ارسال درخواستی برای تحت حفاظت افزایش یافته با کنوانسیون لاهه قرار دادن مجتمع های صومعه های تاتف و صحرای بزرگ تاتف می باشد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": در تاریخ 17 اوریل سال جاری میلادی در چارچوب نشست خبری خاچیک هاروتونیان؛ رئیس "مرکز علمی- پژوهشی میراث تاریخی-فرهنگی" در این خصوص اعلام کرده است.

شایان ذکر است که کنوانسیون لاهه در تاریخ 14 مه سال 1954 میلادی در لاهه (هلند) به تصویب رسیده است و منحصراً شامل حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه می باشد.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am