ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه سازمان ملل متحد: " علی اف پاکسازی قومی قره باغ کوهستانی را آزادی سازی می خواند."

نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه سازمان ملل متحد: " علی اف پاکسازی قومی  قره باغ 
کوهستانی را آزادی سازی می خواند."

تاریخ گزارش: 16 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 28 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 16:14

ایروان، 16 آوریل، آرمِن پرِس: پیر دآرگِن؛ نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه سازمان ملل متحد، در چارچوب جلسات رسیدگی به پرونده «ارمنستان علیه آذربایجان»، اظهار داشت: "طرف آذربایجانی درتلاش  آن است که برخی از مطالبات و تاکیدات ارمنستان در خصوص خشونت هایی که آذربایجان علیه ارامنه قومی قره باغ مرتکب شده است، از این جلسه دور زده و کنار گذاشه شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": پیر دآرگِن؛ نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه سازمان ملل متحد، در چارچوب جلسه رسیدگی به پرونده «ارمنستان علیه آذربایجان» در این خصوص اعلام کرده و افزود: " آذربایجان تلاش می کند تا برخی از مطالبات و تاکیدات ارمنستان در خصوص دستگیری خودسرانه ارامنه قومی قره باغ توسط آذربایجان، ناپدید شدن اجباری ارامنه قومی و همچنین مطالبات ارمنستان در خصوص اعمال مختلف خشونت علیه ارامنه را از جلسه بحث و بررسی این نشست خارج کند.

مناقشه قره باغ یک درگیری قومی است و آذربایجان که برای بیش از سه دهه تحت تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت ارمنی‌های قومی ساکن در سرزمین اجدادی خود را نپذیرفت و وحشیانه به حضور ارامنه در قره باغ پایان داد. رئیس جمهور آذربایجان این خشونت وحشیانه را جنگ آزادی سازی یا جنگ میهنی نامیده است و آذربایجان در تمام طول جنگ قره باغ کوهستانی با نادیده گرفتن تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری یک پاکسازی قومی کامل در قره باغ کوهستانی انجام داد. مردم در قره باغ فقط به دلیل ارمنی بودنشان مورد هدف قرار گرفته اند."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am