ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

حیات سرباز مجروح شده بر اثر انفجار مین در خطر نیست.

حیات سرباز مجروح شده بر اثر انفجار مین در خطر نیست.

تاریخ گزارش: 5 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 17 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش:15:10

ایروان، 5 آوریل، آرمِن پرِس: جان سربازی که بر اثر انفجار مین در تاووش مجروح شده است در حال حاضر در خطر نیست. آرام توروسیان؛ سخنگوی مطبوعاتی وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در این خصوص به «آرمِن پرِس» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": طبق داده های اولیه سرباز قراردادی مذکور در شرایط غیر رزم و غیر مرتبط با انجام وظایف رسمی خود مجروح شده است.

به گفتۀ  آرام توروسیان این سرباز تحت نظر پزشکان بیمارستان است و فعلاً جان وی در خطر نیست.

پینوشت:  شایان ذکر است که بیشتر خبرگزاری اسپوتنیک ارمنستان اطلاعاتی منتشر کرده بود مبنی بر اینکه عصر روز 4 آوریل یک سرباز بر اثر انفجار مین در مواضع رزمی ایجوان واقع در استان تاووش جمهوری ارمنستان مجروح شده است.

 به گفته این منبع، مرکز درمانی ایجوان از آسیب به اندام تحتانی و قطع شدن هر دو پای این سرباز خبر داده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am