ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

بودجۀ بخش دفاعی جمهوری ارمنستان در سال 2024 میلادی نسبت به سال 2020 به میزان 81 درصد افزایش خواهد یافت.

بودجۀ بخش دفاعی جمهوری ارمنستان در سال 2024 میلادی نسبت به سال 2020 به میزان 81 
درصد افزایش خواهد یافت.

تاریخ گزارش: 22 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 2 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:21:08

ایروان، 22  ژانویه آرمِن پرِس:  دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد در سال 2024 حدود 557 میلیارد درام به بخش دفاعی اختصاص دهد که 6 درصد بیشتر از شاخص ارائه شده در برنامه بازنگری شده دولت برای سال 2023 است.

 به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از صفحه «فیسبوک» وزارت دارایی جمهوری ارمنستان در مقایسه با سال 2020، برنامه ریزی شده است که بودجه هزینه های دفاعی در سال 2024 به میزان 81 درصد افزایش یابد.

از هزینه های بودجه دولت در سال 2024 بیش از 17 درصد به بخش دفاعی اختصاص خواهد یافت.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am