Მოხმარების პირობები

ეს წესები განსაზღვრავს „არმენპრესის“ მასალების გამოყენების წესებსა და პირობებს.

გამოყენებად ითვლება ელექტრონული რესურსების მასალების, აგრეთვე სომხეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსის 1124-ე მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი გამრავლება, გავრცელება, მაუწყებლობა, თარგმანი და სხვა სახის დამუშავება.

  • „არმენპრესის“ მასალების ამ წესების დარღვევით გამოყენება განიხილება „არმენპრესის“ დახურული სააქციო საზოგადოების ექსკლუზიური უფლებების დარღვევად და შეიძლება გამოიწვიოს სომხეთის რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.
  •  „არმენპრესის“ ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით და არ ექვემდებარება ვინმეს რაიმე ფორმით გამრავლებას რედაქტორების თანხმობის გარეშე, გარდა იმ ამონაწერებისა, რომლებიც არ ავლენს მასალის ბუნებას სომხეთის რესპუბლიკის კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს რედაქტორის თანხმობის გარეშე.
  • მასალების სრული გამრავლება შესაძლებელია მხოლოდ რედაქციასთან ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში (სრული გადაბეჭდვის შემთხვევაში სათაურსა და ტექსტში ნებისმიერი ცვლილება აკრძალულია).
  • ფოტოები, ვიდეო ან აუდიო მასალები, გრაფიკული გამოსახულებები, რომლებიც ატარებს „არმენპრესის“ სასაქონლო ნიშანს, არის „არმენპრესის“ ექსკლუზიური საკუთრება და დაცულია „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ სომხეთის რესპუბლიკის კანონით, სომხეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. მათი გამრავლება სათანადო მითითების გარეშე აკრძალულია.
  • რეკლამის განმთავსებელი პასუხისმგებელია „არმენპრესის“ ვებგვერდზე სარეკლამო მასალების, განცხადებებისა და ნივთების შინაარსზე.

ეს წესები შემუშავებულია სომხეთის რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის, მათ შორის სომხეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციის, სომხეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსის, სომხეთის რესპუბლიკის კანონის „მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ“ შესაბამისად.

ეს პირობები ვრცელდება ყველა მომხმარებლისთვის. მიჩნეულია, რომ მომხმარებელმა სრულად მიიღო წინამდებარე წესების დებულებები ყოველგვარი დათქმის, კომენტარის ან გამონაკლისის გარეშე „არმენპრესის“ ელექტრონულ რესურსზე პირველი ვიზიტის ან/და მისი მასალების გამოყენების დროს. მომხმარებელი ვალდებულია შეწყვიტოს „არმენპრესის“ ელექტრონული რესურსის მონახულება ან/და მისი მასალების გამოყენება, თუ არ ეთანხმება ამ წესების რომელიმე დებულებას.

„არმენპრესის“ მასალების ამ წესების რომელიმე დებულების დარღვევით გამოყენება ნიშნავს „არმენპრესის“ ნებართვის გარეშე მათ გამოყენებას, რაც წარმოადგენს „არმენპრესის“ ან/და მესამე პირების უფლებების დარღვევას და გულისხმობს სისხლისსამართლებრივ, სამოქალაქო და სხვა პასუხისმგებლობა, სომხეთის რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

AREMNPRESS

სომხეთი, ერევანი, 0002, მარტიროს სარიანი 22

+374 11 539818
contact@armenpress.am
fbtelegramyoutubexinstagramtiktokdzenspotify

ნებისმიერი მასალის სრული ან ნაწილობრივი აღდგენა მოითხოვს "არმენპრესის" საინფორმაციო სააგენტოს წერილობით ნებართვას

© 2024 ARMENPRESS

შექმნილია: MATEMAT