ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

وزارت دفاع جمهوری ارمنستان: "آذربایجان همچنان به انتشار اطلاعات نادرست خود ادامه می دهد".

وزارت دفاع جمهوری ارمنستان: "آذربایجان همچنان به انتشار اطلاعات نادرست خود ادامه می 
دهد".

تاریخ گزارش: 8 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 20 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش:09:06

ایروان، 8 آوریل، آرمِن پرِس: وزارت دفاع آذربایجان همچنان به انتشار اطلاعات نادرست خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس"به نقل از از پیام  وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، پیام صادره توسط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه  در تاریخ 7 آوریل سال جاری میلادی حوالی ساعت 17:15 یگان های نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان به سمت مواضع آذربایجان واقع در جنوب غربی منطقه مرزی تیراندازی کرده اند، با واقعیت مطابقت ندارد.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am