ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

شهرداری ایروان آمادۀ پذیرش پیشنهادهای اصلاحات بخش های مختلف می باشد

شهرداری ایروان آمادۀ  پذیرش پیشنهادهای اصلاحات بخش های مختلف می باشد

تاریخ گزارش: 2 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 14 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش:14:31

:ایروان، 2 آوریل، آرمِن پرِس: شهرداری ایروان به منظور تهیه طرح اقدامات جدید ابتکار «مشارکت مدیریت باز محلی» ایروان، پیشنهاداتی را می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": پیشنهادها باید در راستای اصلاحات حوزه‌های زیر باشد:

- مدیریت سامانه جمع آوری زباله

- حمل و نقل اجتماعی

- گردشگری

- مراقبت های بهداشتی

- خدمات ارائه شده به شهروندان

- تضمین یک محیط اجتماعی با ثبات

- مدیریت مشارکتی

- اقتصاد سبز

- گزینه  پیشنهادی خود را معرفی کنید.

پیشنهادات ارائه شده باید با اصول "مشارکت مدیریت باز" مطابقت داشته و در راستای بهبود حوزه مدیریت عمومی و جامعه باشند، آن حوزه را شهروند محور، شفاف، نوآورانه، پاسخگو و مشارکتی تر سازند.

شهروندان پیشنهادات خود را می توان تا تاریخ 16 آوریل سال 2024 میلادی با  ارسال ایمیل به آدرس پست الکترونیکی  زیر ogp@yerevan.am ارسال کنند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am