ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

برگزاری جلسات استماع جهت بررسی "چشم انداز جدید و چالش های جدید ادغام اروپایی ارمنستان" در مجلس ملی جمهوری ارمنستان.

برگزاری جلسات استماع جهت بررسی "چشم انداز جدید و چالش های جدید ادغام اروپایی 
ارمنستان" در مجلس ملی  جمهوری  ارمنستان.

تاریخ گزارش: 29 مارس سال 2024 میلادی برابر با 10 فروردین 1402 شمسی

ساعت گزارش:19:24

ایروان، 29 مارس، آرمِن پرِس: در چارچوب جلسه فوق‌العاده 29 مارس سال جاری میلادی، کمیته دائمی ادغام اروپایی تصمیم گرفت در تاریخ 4 آوریل ساعت 11:00 جلسات استماع  مجلسی در سالن جلسات مجلس ملی جمهوری ارمنستان برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از سایت رسمی مجلس ملی جمهوری ارمنستان،

در چارچوب این حلسات موضوع «چشم‌اندازها و چالش‌های جدید ادغام اروپایی ارمنستان» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am