ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

اعضای مجلس ملی جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری به برلین اعزام خواهند شد

اعضای مجلس ملی جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری به برلین اعزام خواهند شد

تاریخ گزارش: 28 مارس سال 2024 میلادی برابر با 9 فروردین 1402 شمسی

ساعت گزارش:19:14

ایروان، 28 مارس، آرمِن پرِس: سارگیس خاندانیان؛ رئیس هیئت نمایندگی مجلس ملی ارمنستان در مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، رئیس کمیته دائمی روابط خارجی مجلس ملی جمهوری ارمنستان و ماریا کاراپتیان؛ نماینده مجلس ملی جمهوری ارمنستان به جمهوری فدرال آلمان اعزام خواهند شد.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am