ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

7 خانواده از آرورگان اجباری قره باغ 16 میلیون درام برای ساخت خانه در روستاهای مرزی دریافت خواهند کرد

7 خانواده از آرورگان اجباری قره باغ 16 میلیون درام برای ساخت خانه در روستاهای مرزی دریافت 
خواهند کرد

تاریخ گزارش: 14 مارس سال 2024 میلادی برابر با 24 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:12:08

ایروان، 14 مارس، آرمِن پرِس: 7 خانواده آواره اجباری از قره باغ کوهستانی برای ساخت خانه در روستاهای مرزی جمهوری ارمنستان هر کدام از دولت 16 میلیون درام دریافت خواهند کرد.

 به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": درتاریح 14 مارس سال جاری میلادی نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان در راستای جلسه دولت اعلام کرد:" بسیار خوشحالم که 7 خانواده در حال حاضر یک قطعه زمین در جوامع مرزی دارند و به زودی  روند ساخت و ساز خانه های خود را آغاز خواهند کرد. "
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am