ساعت در ایروان: 11:07,   25 مه 2024

سرباز مسلح ارتش جمهوری آذربایجان که از خط تماس ارمنستان و آذربایجان عبور کرده بود به تصمیم ارمنستان بازگردانده می شود

 سرباز مسلح ارتش جمهوری آذربایجان که از خط تماس ارمنستان و آذربایجان عبور کرده بود به 
تصمیم ارمنستان بازگردانده می شود

تاریخ گزارش: 4 مارس سال 2024 میلادی برابر با 14 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:22:40

ایروان، 4 مارس، آرمِن پرِس: طبق تصمیم جمهوری ارمنستان روسلان الدانیس اوغلو پناخوف؛  سرباز مسلح ارتش جمهوری آذربایجان که در تاریخ 28 فوریه سال جاری میلادی حوالی ساعت 05:15 بامداد از خط تماس ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی جامعه تِق واقع در استان سئونیک جمهوری ارمنستان عبور کرده بود به طرف آذربایجانی تحویل داده می شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از سازمان امنیت ملی جمهوری ارمنستان

شایان ذکر است که در این خصوص پرونده  ای در کمیته تحقیق و تفحص جمهوری ارمنستان تشکیل شده و رسیدگی کیفری به استناد مواد مربوطه از قانون جزایی جمهوری ارمنستان آغاز شده بود.

 در نتیجۀ تحقیقات مشخص شد که سرباز نیروی مسلح جمهوری آذربایجان که از مرز دولتی جمهوری ارمنستان عبور کرده بود، در پی حادثه بین سربازان نیروهای نظامی آذربایجان مستقر در نزدیکی مواضع نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان،  فرار کرده و بر اثر گم شدن از مواضع نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان عبور کرده است.

جمهوری ارمنستان تصمیم گرفته است به عنوان مظهر حسن نیت و جهت اجرای توافقی حاصل در بالاترین سطح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و مبنی بر اینکه سربازان هر دو طرف که گم شده اند و  بدون عمد از خط تماس مرزی به طرف مقابل عبور کرده اند باید در مدت کوتاهی به کشور خود  بازگردانده شوند: روسلان الدانیس اوغلو پناخوف را به طرف آذربایجان تحویل دهد.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am