ساعت در ایروان: 11:07,   25 مه 2024

پاشینیان: " ارمنستان هرگز قصد وارد کردن سازمان پیمان امنیت جمعی را در یک درگیری نظامی نداشته است."

پاشینیان: " ارمنستان هرگز  قصد وارد کردن سازمان پیمان امنیت جمعی را در  یک درگیری نظامی 
نداشته است."

تاریخ گزارش: 28 فوریه سال 2024 میلادی برابر با 9 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:20:24

ایروان، 28 فوریه، آرمِن پرِس: ارمنستان هرگز قصد وارد کردن سازمان پیمان امنیت جمعی را در یک درگیری نظامی نداشته است، اما جدیت، وزن و اعتبار یک سازمان زمانی به وضوح قابل مشاهده است که تمامیت ارضی یکی از کشور های عضو آن نقض می شود و تجاوز نظامی نسبت به مرز های آن کشور صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر ارمنستان، در این خصوص در  راستای جلسه مجلس ملی جمهوری ارمنستان اعلام کرده است.

توجه و ثبت این امر بسیار مهم است که آنچه ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی انتظار داشت، در درجه اول مداخله نظامی نبود. مبادا تصور کذب ایجاد شود که ما سعی کردیم سازمان پیمان امنیت جمعی را درگیر جنگ کنیم و در نتیجه شرکای خود را در وضعیت سخت بدی قرار دهیم.

در عین حال، باید گفت که ما همواره بر اساس اصول اسناد سازمان پیمان امنیت جمعی عمل کرده ایم.  اول از همه، ما از شرکای خود انتظار یک موضع سیاسی را داریم.

ارمنستان قبل از ماه می سال 2021 میلادی این سوال را که حوزه و دامنه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی در جمهوری ارمنستان کدام است؟ از سازمان پیمان امنیت جمعی نپرسیده است، پس از حوادث ماه می سال 2021 میلادی این سوال پرسیده شد. اگر در همین تاریخ پاسخ واضح شفاف و روشنی به سوال مذکور داده می شد، دیگر سوال دوم و سوم مطرح نمی شد، زیرا همه چیز طبق سازوکارهای پیش بینی شده عمل می کرد. ارمنستان از آن تاریخ  انتظار یک موضع سیاسی را دارد.

در خصوص میانجی گری نیز ارمنستان بار های بر این موضوع تاکید کرده است که آماده پذیرش میانجیگری کشورهایی است که این اصول را به رسمیت می شناسند. ما حاضر به پذیرش میانجیگری کسانی نیستم که اصول مذکور را به رسمیت نمی شناسند، چون اعتقاد ما بر این است که بپذرفتن این میانجیگری مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.

ما هرگز نمی خواستیم سازمان پیمان امنیت جمعی را وارد یک درگیری نظامی کنیم. اما به این موضوع هم باید اشاره کرد که منظور از امنیت دسته جمعی به این معنا است که اگر اتفاقی پیش بینی شده در قرارداد رخ می دهد، جدی بودن، وزن و اعتبار آن قرارداد به وضوح قابل مشاهده می شود. اگر تمامیت ارضی یک کشور عضو نقض شده باشد و تجاوز به مرز های آن کشور صورت گرفته باشد، از همین طریق جدیت آن سازمان را می توان سنجید و به این نتیجه رسید که آیا سازمان مذکور واقعاً نسبت به تعهدات اصول خود وفادار است یا خیر. ما نگفتیم بیائید و مشکل را از راه نظامی حل کنید بلکه گفتیم ارزیابی دیپلماتیک و سیاسی بدهید. ما پیشنهاد کردیم که تزی وجود داشته باشد که براساس  آن سازمان پیمان امنیت جمعی باید از تمام سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک خود در راستای حل مشکلات و چالش های پیش آمده برای کشور های عضو  استفاده کند. در خصوص همین دو موضوع است که توافقی حاصل نشده است."

پینوشت: پیشتر گزارش شده است که نخست وزیر جمهوری  ارمنستان اعلام کرده است که ارمنستان مشارکت خود در فعالیت های سازمان پیمان امنیت جمعی را متوقف کرده است.

 پاشینیان بعداً از تریبون مجلس ملی  نیز اعلام کرد که ارمنستان عملاً فعالیت های خود را در سازمان پیمان امنیت جمعیبه حالت تعلیق درآورده است و در صورتی عدم دریافت پاسخی برای این سؤال که حوزه و دامنه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی در جمهوری ارمنستان کدام است؟ عضویت ارمنستان را به صورت رسمی و قانونی نیز مسدود خواهد شد.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am