ساعت در ایروان: 11:07,   30 مه 2024

کمیسر ارشد امور دیاسپورا جمهوری ارمنستان به فرانسه اعزام می شود

کمیسر ارشد امور دیاسپورا جمهوری ارمنستان به فرانسه اعزام می شود

تاریخ گزارش: 20 فوریه سال 2024 میلادی برابر با 1 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:20:35

ایروان، 20 فوریه، آرمِن پرِس: پیرو حکم ماموریت 20 فوریه بر نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان، زاره جان سینانیان؛ کمیسر ارشد امور دیاسپورای جمهوری ارمنستان در ایام 22 تا 28 فوریه به پنج شهر فرانسه اعزام خواهد شد تا با چهره های فرهنگی، تجاری، سازمان های ارمنی و مقامات فرانسه دیدار و فرصت های همکاری را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از سایت الکترونیک جامع دولت جمهوری ارمنستان،زاره جان سینانیان؛ کمیسر ارشد امور دیاسپورا، در روز های 22 تا 28 فوریه سال 2024 میلادی از شهرهای مختلف فرانسه اعم از 22 تا 23 فوریه لیون پاریس، 23 فوریه والانس، 23 تا 26 فوریه مارسی، 26 تا 28 فوریه نیس بازدید خواهد کرد.

 در چارچوب این سفر کارن آوانسیان؛ رئیس نقشه‌برداری پتانسیل دیاسپورا و بخش مشارکت دفتر کمیسر ارشد امور دیاسپورای جمهوری ارمنستان هم درایام 21-22 فوریه از پاریس، 22-23 فوریه لیون، 23 فوریه والانس، 23-26 فوریه مارسی، 26 تا 28 فوریه نیس بازدید خواهد کرد.

آنها در شهرهای مذکور به منظور برقراری و تقویت همکاری های مختلف با سازمان های محلی ارمنی، چهره های فرهنگی و تجاری ارمنی و مقامات مختلف جمهوری فرانسه دیدارهایی خواهند داشت.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am