ساعت در ایروان: 11:07,   30 مه 2024

جلسات استماع پارلمانی جهت بررسی اصلاحات قانونی در حوزه آموزش حرفه ای برگزار  خواهد شد

جلسات استماع پارلمانی جهت بررسی اصلاحات قانونی در حوزه آموزش حرفه ای برگزار  خواهد 
شد

 

تاریخ گزارش: 10 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 20 دی 1402 شمسی

ساعت گزارش: 18:30

ایروان، 10  ژانویه آرمِن ­پرِس:  در  تاریخ 9 ژانویه سال جاری میلادی در راستای جلسه کمیسیون دائمی  مسائل علمی، آموزشی، فرهنگی، دیاسپورا، جوانان و ورزش مجلس ملی جمهوری ارمنستان جلسه بررسی تغییرات و الحاقات بسته قانونی "  آموزش و پرورش حرفه‌ای و قوانین مرتبط" در مجلس ملی جمهوری ارمنستان تا دو ماه دیگر به تعویق افتاده اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس:  به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، کمیسیون دائمی مذکور  تصمیم گرفت در تاریخ 24 ژانویه ساعت 12:00  به وقت محلی جلسه استماع "اصلاحات قانونی و رهنمودهای اساسی آموزش حرفه ای" را  در مجلس ملی ارمنستان برگزار کند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am