ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

آخرین مهلت ثبت نام در برنامه پشتیبانی دوماهه شامل کمک هزینه ای به مبلغ 50000 درام برای آوارگان اجباری قره باغ کوهشتانی

آخرین مهلت ثبت نام در برنامه پشتیبانی دوماهه شامل کمک هزینه ای به مبلغ 50000 
درام برای آوارگان اجباری قره باغ کوهشتانی

 تاریخ گزارش: 14  دسامبر سال 2023 میلادی برابر با 23 آذر 1402 شمسی

ساعت گزارش: 20:50

ایروان، 14  دسامبر آرمِن ­پرِس:  15 دسامبر سال جاری میلادی آخرین مهلت برای ثبت نام آوارگان اجباری قره باغ کوهستانی جهت دریافت کمک هزینه ای به مبلغ 50000 درام در نظر گرفته برای تامین مخارج اولیه مصرفی، می باشد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":   به نقل از وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان افراد واجد شرایط برنامه مذکور می توانند جهت ثبت نام با مراجعه به لینک زیر به تکمیل درخواست  اقدام کنند:  https://50.socservice.am

آنها می توانند جهت آشنایی با ترتیب مراحل تکمیل درخواست به لینک زیر مراجعه کنند: https://www.mlsa.am/news/539.

شایان ذکر است که به استثنای برخی موارد مشمولین طرح حمایت اجتماعی یکباره به مبلغ ۱۰۰ هزار درام نیز می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.

ذینفعان این رویداد افرادی هستند که از تاریخ 15 نوامبر 2023 به طور موقت در هتل ها یا مهمانخانه ها اقامت دارند و در حساب های بانکی خود بیش از 2 میلیون درام وجوه ندارند (محدودیت شامل یک شخص می شود نه همه اعضای خانواده.)

گزینه محدودیت داشتن 2 میلیون درام در حساب بانکی برنامه مذکور برای افراد دریافت کننده غرامت از صندوق بیمه سربازان ملی اعمال نمی شود.

  هنگام پر کردن درخواست برای برنامه، فرد باید است رضایت خود را جهت دریافت اطلاعاتی در خصوص اینکه میزان پول در حساب های بانکی وی تا تاریخ 2 اکتبر سال جاری میلادی از مبلغ  2,000,000 درام بیشتر نبوده، بدهد

کمک هزینه های مذکور به صورت غیرنقدی از طریق واریز مبلغ پشتیبانی به حساب کارت بانک ها ذینفعان تأمین خواهد شد.

 
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am