ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

با وساطت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 6 بیمار از آرتساخ به ارمنستان منتقل شدند

با وساطت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 6 بیمار از آرتساخ به ارمنستان منتقل شدند

تاریخ گزارش: 28 آگوست سال 2023 میلادی برایر با 6 شهریور 1402 شمسی

ساعت گزارش: 12:39

ایروان، 28 آگوست، آرمِن­ پرِس: در تاریخ 28 آگوست سال جاری میلادی، 6 بیمار از "مرکز پزشکی جمهوری" وزارت بهداشت جمهوری آرتساخ به همراه همراهان خود به میانجیگری و همراهی کمیته بین­المللی صلیب­سرخ جهت دریافت خدمات پزشکی تخصصی فوری به مراکز درمانی تخصصی جمهوری ارمنستان منتقل شدند.

به ­گزارش آرمِن­ پرِس؛  از پیام مطبوعاتی وزارت بهداشت آرتساخ ؛ همچنین قرار است در طول روز 3 بیمار پزشکی که قبلاً در چارچوب برنامه بیمه درمان فوری دولتی جهت دریافت معالجه به بیمارستان­ های ارمنستان ارجاع شده بودند به همراه همراهان خود با خودروهای کمیته بین‌المللی صلیب­ سرخ به آرتساخ بازگردانند.

شایان ذکر است که در حال حاضر 37 کودک در مرکز درمانی "آرویک" تحت درمان بستری ثابت هستند که 4 نفر از آن­ ها در بخش نوزادان و اتاق احیا بخش مراقبت ­های ویژه هستند.

87 بیمار در "مرکز پزشکی جمهوری" تحت درمان بستری ثابت هستند و 6 بیمار در بخش مراقبت­ های ویژه بستری هستند که حال 3 نفر از آن ها وخیم است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am