ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

دولت ارمنستان 4 میلیارد درام وام بین دولتی به قره باغ کوهستانی خواهد داد

دولت ارمنستان 4 میلیارد درام وام بین دولتی به قره باغ کوهستانی خواهد داد

تاریخ گزارش: 24 آگوست سال 2023 میلادی برایر با 2 شهریور 1402 شمسی

ساعت گزارش: 15:08

ایروان، 24 آگوست، آرمِن­ پرِس: دولت جمهوری ارمنستان تصمیم­ گرفته است به قره ­باغ کوهستانی وام بین ­دولتی به مبلغ 4 میلیارد درام بدهد.

به­ گزارش آرمِن ­پرِس؛ در خصوص این تصمیم  در جلسه 24 آگوست دولت جمهوری ارمنستان اعلام شد.

در این تصمیم به خصوص آمده است: "دولت جمهوری ارمنستان تصمیمی به تصویب رسانده است که مطابق آن قصد دارد وام بین دولتی به مبلغ 4.0 میلیارد درام از محل بودجه آزاد کسری بودجه دولتی سال 2023 جمهوری ارمنستان جهت تامین مالی اضافی با هدف کاهش تنش اجتماعی در قلمرو قره­ باغ کوهستانی ایجاد شده در دوره پس از جنگ اختصاص دهد.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am