ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: ارمنستان به آخرین پیشنهادات آذربایجان در مورد پیش نویس پیمان صلح پاسخ داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: ارمنستان به آخرین پیشنهادات آذربایجان در مورد 
پیش نویس پیمان صلح پاسخ داده است.

تاریخ گزارش: 8 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 20 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 19:50

ایروان، 8 آوریل، آرمِن پرِس: ارمنستان به آخرین پیشنهادات طرف آذربایجانی در خصوص پیش نویس پیمان صلح پاسخ داد.ه است

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": آنی بادالیان؛ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان در پاسخ به استعلام "آرمِن پرِس" در این خصوص گفت و تصریح کرد ارمنستان به ویرایش هشتم پیشنهادات پیش نویس پیمان صلح آذربایجان پاسخ گفته است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am