ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

نیکوس دندیاس: "همکاری چهارجانبه ارمنستان-یونان-فرانسه-هند در زمینه دفاعی امکان پذیر است"

نیکوس دندیاس: "همکاری چهارجانبه ارمنستان-یونان-فرانسه-هند در زمینه دفاعی امکان پذیر 
است"

تاریخ گزارش: 4 مارس سال 2024 میلادی برابر با 14 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:16:17

ایروان، 4 مارس، آرمِن پرِس: نیکوس دندیاس؛ وزیر دفاع ملی یونان، ضمن ابراز خرسندی از همکاری های دفاعی موفق سه جانبه ارمنستان، یونان و قبرس اعلام کرد که همکاری دفاعی چهارجانبه ارمنستان، یونان، فرانسه و هند را نیز امکان پذیر می داند.

  به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": نیکوس دندیاس؛ وزیر دفاع ملی یونان در راستای بیانیۀ مشترک با وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در این خصوص اعلام کرده و افزود: "ما همکاری دفاعی سه جانبه موفقی بین ارمنستان، یونان و قبرس ایجاد کرده ایم. اما می توانیم همچنین روابط سه جانبه یا چهارجانبه دیگری با فرانسه و هند؛ با کشورهای مهم، قدرت‌های مهم، دوستان مشترک بسیار قدرتمند ارمنستان و یونان داشته باسیم."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am