ساعت در ایروان: 11:07,   26 مه 2024

گزارش فعالیت سازمان امنیت دولتی به نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارائه شد

گزارش فعالیت سازمان امنیت دولتی به نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارائه شد

تاریخ گزارش: 28 فوریه سال 2024 میلادی برابر با 9 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:16:50

ایروان، 28 فوریه، آرمِن پرِس: نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان جهت بررسی گزارش فعالیت های سال 2023  میلادی از سرویس امنیت دولتی جمهوری ارمنستان بازدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر نخست وزیری جمهوری ارمنستان، در این سازمان گزارشی از جمع بندی  اقدامات و اصلاحات انجام شده در سال 2023  میلادی به نیکول پاشینیان ارائه شده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am