ساعت در ایروان: 11:07,   26 مه 2024

رئیس بانک مرکزی ارمنستان: " افزایش قیمت مواد غذایی را در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود"

رئیس بانک مرکزی ارمنستان: " افزایش قیمت مواد غذایی را در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود"

تاریخ گزارش: 30 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 10 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:18:13

ایروان، 30  ژانویه، آرمِن پرِس: مارتین گالستیان؛ رئیس بانک مرکزی ارمنستان، افزایش قیمت مواد غذایی در آینده نزدیک پیش بینی نمی کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": رئیس بانک مرکزی ارمنستان در تاریخ 30 ژانویه سال جاری میلادی در راستای نشست خبری در خصوص این اعلام کرده است.

به گفتۀ وی  با توجه به تضعیف تقاضا در اقتصاد جهانی و رفتار های مشابه، در حال حاضر پدیده‌های تورم‌زدایی ضعیفی از بخش خارجی خواهیم داشت. حداقل در آینده نزدیک رشد قیمت مواد غذایی  بیش بینی نمی شود.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am