ساعت در ایروان: 11:07,   18 مه 2024

نرخ بازپرداخت توسط بانک مرکزی با 0.5 درصد کاهش یافت

نرخ بازپرداخت توسط بانک مرکزی با 0.5 درصد کاهش یافت

تاریخ گزارش: 30 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 10 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:13:03

ایروان، 30  ژانویه، آرمِن پرِس: بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بازپرداخت را با واحد 0.5 درصد کاهش دهد و آن را 8.75 درصد تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":  به نقل از پیام بانک مرکزی ارمنستان، در تاریخ 30 ژانویه سال جاری میلادی،  در راستای جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی جمهوری ارمنستان  مقرر شد نرخ بازپرداخت باید با 0.5 درصد کاهش یابد و 8.75 درصد تعیین شود.

مقرر شد نرخ سود سپرده امانت بانک مرکزی ارمنستان 10.25 درصد و نرخ سود وجوه استقراضی بانک مرکزی از بانک ها 7.25 درصد تعیین شود.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am