ساعت در ایروان: 11:07,   30 مه 2024

رئیس روساتوم: " ارمنستان باید در خصوص فرمت توسعه انرژی اتمی خود تصمیم بگیرد."

رئیس روساتوم: " ارمنستان باید در خصوص فرمت توسعه انرژی اتمی خود تصمیم بگیرد."

تاریخ گزارش: 29 ژانویه سال 2024 میلادی برابر با 9 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:11:18

ایروان، 29  ژانویه، آرمِن پرِس:  ارمنستان باید در آینده نزدیک درباره قالب توسعه انرژی اتمی خود تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":  الکسی لیخاچف؛ مدیر کل شرکت دولتی "روساتوم" در  راستای مصاحبه با خبرگزاری "روسیا 24" در این خصوص اعلام کرده و افزود:  "ارمنستان برای مدت زمان طولانی عضو باشگاه انرژی اتمی بوده است و باید حداکثر ظرف یک و نیم تا دو سال آتی در خصوص قالب آینده توسعه انرژی اتمی خود تصمیم گیری کند ."

پینوشت: شایان ذکر است که مجوز بهره برداری از نیروگاه هسته ای ارمنستان تا سال 2026 اعتبار دارد. دولت ارمنستان در حال انجام اقدامات لازم جهت تمدید دوره بهره برداری از این نیروگاه هسته ای تا سال 2036 است.دولت ارمنستان در کنار این تلاش ها، همچنین اقدامات لازمی را جهت ساخت نیروگاه هسته ای جدید در ارمنستان، برنامه ریزی می کند. جهت تصمیم گیری در خصوص ساخته مدل واحد جدید نیروگاهی در با تعدادی از کشورها مذاکراتی انجام می شوند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am