ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

آذربایجان کمک هایی به مبلغ حدود 34 میلیون دلار به اوکراین ارائه کرده است

آذربایجان کمک هایی به مبلغ حدود 34 میلیون دلار به اوکراین ارائه کرده است

تاریخ گزارش: 28 دسامبر سال 2023 میلادی برابر با 6 دی 1402 شمسی

ساعت گزارش: 19:52

ایروان، 28  دسامبر آرمِن ­پرِس:  آذربایجان در سال 2023 به ارائه کمک های بشردوستانه خود به اوکراین ادامه داده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس:  به نقل از رسانه های آذربایجان و پیام وزارت امور خارجه این کشور که در آن به خصوص خاطرنشان می شود که میزان کمک های بشردوستانه آذربایجان به اوکراین  در مجموع به همراه کمک های بازپروری حدوداً  به مبلغ 34 میلیون دلار آمریکا می رسد که نیمی از آن ها در سال جاری ارائه شده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am