ساعت در ایروان: 11:07,   20 آوریل 2024

رئیس مجلس ملی ارمنستان طی نامه ای رسمی عدم شرکت خود را در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد

رئیس مجلس  ملی ارمنستان طی نامه ای رسمی عدم شرکت خود را در نشست سازمان پیمان 
امنیت جمعی اعلام کرد

تاریخ گزارش: 5  دسامبر سال 2023 میلادی برابر با 14 آذر 1402 شمسی

ساعت گزارش: 12:55

ایروان، 5  دسامبر آرمِن ­پرِس:   آلن سیمونیان؛ رئیس مجلس جمهوری ارمنستان در تاریخ 5 دسامبر سال جاری میلادی طی نامه ای رسمی اعلام کرد که در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس":  به نقل از پیام مجلس شورای ملی جمهوری ارمنستان که در آن به­ویژه آمده است: " آلن سیمونیان؛ رئیس مجلس شورای ملی جمهوری ارمنستان در نشست خارجی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و شانزدهمین جلسه علنی عمومی که در تاریخ 19 دسامبر سال جاری میلادی  در مسکو برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد. هیئت مجلس شورای ملی جمهوری ارمنستان نیز در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. آلن سیمونیان؛ رئیس مجلس شورای ملی جمهوری ارمنستان امروز  طی نامه رسمی خطاب به ویاچسلاو ولودین؛ رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه، کتباً عدم عازم مسکو شدن و حضور خود در اجلاس مذکور تأیید کرده است.

پینوشت: شایان ذکر است که نخست وزیر ارمنستان، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز اخیراً در رویدادهای برگزار شده در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت نکرده اند.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:[email protected]