ساعت در ایروان: 11:07,   19 مه 2024

پاشینیان: "برقراری آتش بس در قره باغ به معنا دیگر دردستور کار آذربایجان نبودن درگیر کردن ارمنستان در عملیات نظامی نیست"

پاشینیان: "برقراری آتش بس در قره باغ  به معنا دیگر دردستور کار آذربایجان نبودن درگیر کردن 
ارمنستان در عملیات نظامی نیست"

تاریخ گزارش: 21 شپتامبر سال 2023 میلادی برابر با 30 شهریور 1402 شمسی

ساعت گزارش: 18:31

ایروان، 21 سپتامبر آرمِن ­پرِس: برقراری آتش بس در قره باغ کوهستانی به این معنا نیست که موضوع درگیر کردن ارمنستان در عملیات نظامی دیگر در دستور کار و هدف آذربایجان نیست."

به­گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن ­پرِس" ؛ به نقل از پخش زنده نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان که در آن نخست وزیر ارمنستان یادآور شد که هنوز در روز اول حمله به قره باغ کوهستانی گفته بود که یکی از اهداف این عملیات درگیر کردن ارمنستان در عملیات نظامی است.

این اقدامات همچنین هدف ایجاد هرج و مرج در ارمنستان دنبال می کند.

 این امر که آتش بس در قره باغ کوهستانی برقرار شده است به این معنا نیست که در گیر کردن ارمنستان یا ایجاد هرج و مرج دیگر در دستور کار کسانی که موضوعات مذکور را در دستور کار قرار داده اند، نیست.

شایان ذکر است که جمهوری ارمنستان هیچ گونه مشارکتی در مذاکرات مفاد آتش بس برقرار شده در قره باغ کوهستانی نداشه و در جلسه بررسی مفاد متن آن نیز حضور نداشته است. 

ما از این روند  در حال اجرا آگاهی داشتیم اما هیچ مشارکتی در آن نداشتیم. و من از این لحاظ در خصوص روند مذکور ابراز ناراحتی و حیرت کردم که به خروج یگان های نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان از قره باغ کوهستانی اشاره می­شد، در شرایطی که ما بار های گفتیم جمهوری ارمنستان در قره باغ کوهستانی ارتش ندارد."

 
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am